Hizmet ihracında kdv iadesi için bedelin döviz olarak mı gelmesi gerekmektedir ?

16.05.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010-72-94
KONU : Hizmet ihracında kdv iadesi hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, 2007 yılında yurt dışına yapmış olduğunuz danışmanlık hizmeti üzerinden katma değer vergisi hesaplayarak ödediğiniz, ancak yapmış olduğunuz hizmetin ihracat istisnası kapsamında olmasından dolayı 2007 yılında beyan ederek ödemiş olduğunuz katma değer vergilerinin, düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle iadesinin mümkün olup olmadığı konusunda özelge talep edildiği anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

  • 1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
  • 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV’yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları,
  • 11/1 -a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerinKDV’den istisna olduğu,
  • 12/2. maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükmüne yer verilmiştir.

Hizmet ihracı ile ilgili olarak 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde, hizmet ihracının şartları;

 

  • Hizmetin, Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılması,
  • Fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
  • Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,
  • Hizmetten yurt dışında yararlanılması, olarak açıklanmıştır.

Buna göre, Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için verdiğiniz ve yurt dışında faydalanıldığı anlaşılan danışmanlık hizmeti, 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümündeki şartlar dahilinde KDV den istisna olacaktır. İlgili dönem beyannamesinde hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmak suretiyle yapılan beyanın, düzeltme zamanaşımı süresinde düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

İsitsna kapsamında olan işlemin KDV hesaplanarak beyan edilmesi sonucu Hazineye yersiz olarak intikal etmiş KDV bulunması halinde, bu verginin KDV Kanununun 8/2. maddesi kapsamında iade edilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir