İmar Barışı Tutarını Ödemeyen Kooperatif Ortağının Konutu/İşyeri Elinden Alınabilir mi ?

İmar Barışı Tutarını Ödemeyen Kooperatif Ortağının Konutu/İşyeri Elinden Alınabilir mi ?

Mali Müşavir EVREN ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde Ortaklıktan İhraç Süreci

İmar Barışı ile yıllardır tapu bekleyen bir çok kooperatif ortağı tapularını almaya başladı. Gerek imar barışından kaynaklanan ödemeler gerek imar barışı ödemeleri dışında söz konusu olan tapu harçları kooperatif ortaklarının belini büktüğü de aşikar.

Yapı Kayıt belgesi için hak düşürücü son bir tarih olması nedeni ile ilk aşamaya ait konutlar için % 3 işyerleri için % 5 olan ödemeler genellikle sorunsuz yapılmasına rağmen ikinci aşama yani kat mülkiyet süreci ile ilgili son bir tarih bulunmaması tapu (ferdileşme süreçlerini) yavaşlattığı zaman zaman da tıkadığı da görülmektedir.

Peki böyle bir durumda parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif ortaklarının ortaklıktan ihracı mümkün müdür ?

Ferdileşen kooperatiflerin zaman zaman ortak gayrimenkulleri de bulunması nedeni ile (imar barışı sayesinde kazanılan) tür değişikliği yaparak site işletme kooperatifi olarak tüzel kişiliklerini devam ettirmektedirler, bu durumda tasfiye süreci söz konusu olmadığı için ihraç prosedürleri de farklılık arz etmektedir. Özetle başlıktaki sorunun cevabı aslında kooperatiften, kooperatife değişiklik arz etmektedir. Öncelikle kooperatiflerde parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerin ortaklıktan ihraç süreci hakkında bilgi verirsek;

  • Hemen hemen tüm ana sözleşmelerde yer alan diğer bir çıkarma nedeni ortağın parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesidir.
  • Ortaklıktan çıkarılma teklifini yönetim kurulu genel kurula sunar ve genel kurulca ortaklıktan çıkarılmaya veya ortaklığın devamına karar verilir.
  • Ana sözleşmede belirtilmek şartı ile ortakların çıkarılması konusunda yönetim kurulu yetkili kılınabilir.
  • Ortaklıktan çıkarılma kararı, ana sözleşmede yer alan çıkarılma gerekçesiyle birlikte, kararı genel kurul vermişse, genel kurul karar defterine, yönetim kurulu vermişse yönetim kurulu karar defterine yazılır Ayrıca çıkarılma kararı ortaklar defterine de yazılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir