GENÇ GİRİŞİMCİ KAZANÇ İSTİSNASI VE BAĞKUR PRİMİNDEN MUAFİYET

GENÇ GİRİŞİMCİ KAZANÇ İSTİSNASI VE BAĞKUR PRİMİNDEN MUAFİYET

29 yaşını doldurmamış ve ilk defa vergi mükellefi olan girişimciler için uygulanan kazanç istisnasının detayları aşağıdaki gibidir.

Genç Girişimci vergi ve sigorta desteği

• 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle ilk defa ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle Gelir Vergisi mükellefi olmak.
• İşe başlama tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmak.
• Vergi Dairesine yapılacak olan işe başlama bildirimini kanuni süresi içerisinde vermek.
• Kendi işinde fiilen çalışmak veya işi sevk ve idare etmek.
• Eğer adi ortaklık şeklinde faaliyette bulunulacaksa tüm ortakların aynı şartları taşıması gerekmektedir.
• Miras yoluyla devir hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya devam eden bir işletmenin eş veya üçüncü dereceye kadar olan akrabalardan devralınmamış olması.
• Faaliyeti devam eden bir işletmeye sonradan ortak olunmaması.

Yukarıdaki şartları taşıyan mükellefler Genç Girişimci Kazanç İstisnasından yararlanabilirler. Kazanç istisnası işe başlanıldığı yıl dahil olmak üzere, 3 yıl boyunca, her yıl 75.000 TL olarak uygulanacaktır. Yani mükellefin yıllık kazancının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı vergi dışı bırakılacaktır. 75.000 TL’nin üzerindeki kazanç vergilendirilecektir.
Bu istisnadan yararlanabilmek için, gereken koşulların sağlanması şartıyla, herhangi bir bildirim yapılmasına gerek yoktur. Gelir Geçici Vergi beyannamesinde ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bu istisna uygulanabilir.

Genç Girişimci Vergi Destekleri nelerdir ?

Genç Girişimci Kazanç İstisnasından yararlanan mükellefin aynı zamanda 12 ay boyunca 4/b (Bağkur) primleri de teşvik kapsamına alınmaktadır. 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa vergi mükellefi olan ve Genç Girişimci Kazanç İstisnasından yararlanan mükellefler 12 ay boyunca 4/b (Bağkur) priminden muaf tutulacaktır.
4/b Bağkur teşvikinden yararlanabilmek için mükellefin kayıtlı olduğu vergi dairesinden Genç Girişimci İstisnasından yararlandığına dair belge alması ve bu belgeyi ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine teslim etmesi gerekmektedir. Bu belge İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Diğer Dilekçeler alanından talep edilebilir. Talep üzerine belge yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik imzalı olarak alınacaktır

Sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir