Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi olacak Kooperatifler hakkında

Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi olacak Kooperatifler hakkında

28 Aralık 2018 Tarih ve 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8.maddesinde yer alan değişiklik ile ilgili ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacı ile bu sirküler hazırlanmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen hüküm, ortak sayısı beş yüz üzeri olan ancak kontrolü altında yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıklar bulunan kooperatifleri ilgilendirmekte olup, ortak sayısı beş yüz üzeri olan her kooperatifi ilgilendirmemektedir.

Bilgilerinize Sunarız Saygılarımızla

MADDE 8 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır.”

Hangi Kooperatifler Sermaye Piyasası Kanununa tabi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir