Hangi Kooperatifler Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi

7159 Sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’na kooperatiflere ait anonim şirketlerin hangi durumlarda halka arz edilmiş sayılacağına dair hüküm eklenmiştir.

 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır.”

Bilgi Notu:Ortak Sayısı 500 den fazla her kooperatif bu kapsamda değildir.

Hangi Kooperatifler Sermaye Piyasası Kanununa tabi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir