Dövizle Ödeme Yasağında Yeni İstisnalar

Baker McKenzie – Muhsin Keskin and Erdi Yildirim

Yeni Gelişme

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dövizle ödeme yasağının istisnalarında değişiklik yapıldı. Değişikliğe ilişkin tebliğ 16 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik ne getiriyor?

6 Ekim 2018 tarihli tebliğ ile getirilen istisnalara ek olarak, aşağıdaki sözleşmeler dövizle ödeme yasağına tabi olmayacak:

 • (i) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan gerçek kişiler veya (ii) dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde yer alan şirketlerin (“Muaf Kişiler“) alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri.
 • Muaf Kişiler’in işveren veya hizmet alan olarak taraf oldukları iş ve hizmet sözleşmeleri.
 • Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.
 • Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri.
 • İş makinelerine ilişkin satış ve kiralama sözleşmeleri.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası anlaşmaların ifası kapsamında yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü kişilerle akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmeler.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla yapılan gayrimenkul kiralama sözleşmeleri.
 • Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmeleri.
 • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan sözleşmeler.
 • Gemi adamlarının taraf olacakları iş sözleşmeleri.

Diğer Hususlar

 • Dövizden TL’ye dönüşüm için herhangi bir süre uzatımı yapılmadı.
 • Sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilmeyecek ve dövizle ödeme yasağına tabi olmayacak.
 • 13 Eylül 2018’den önce imzalanan menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri bakımından TL’ye dönüşüm zorunlu olmayacak.
 • İki tarafın da istisnadan faydalanan taraflardan olmaması ve istisna tanınanın kendisine tanınan istisnadan faydalanmak istememesi durumunda sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir