Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanmak için Yapılacak İşlemler ile ilgili Genelge Yayınlandı

Geçmiş

18.09.2018 Tarih 106 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe kararlaştırılan T.C.Vatandaşlığının Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik değişiklikler olmuştur.

Yeni Gelişme

15.10.2018 Tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yabancı işler daire başkanlığı tarafından 2018–12 Sayılı Genelge yayınlanmış olup, bu genelgeye göre ;

Taşınmaz edinimi yolu ile T.C. vatandaşlığı kazanmak isteyen kişiler ile ilgili olarak;

Tapu Müdürlüklerinde yapılacak işlemler

1–12.01.2017–18.09.2018 tarihleri arası satın alınan taşınmazların değerinin en az 1.000.000 USD 19.09.2018 tarihinden sonra alınan taşınmazlar için en az 250.000 USD olması gerekmektedir.

2-Taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu bulunması gerekmektedir. Değerleme raporunun tarihi en fazla başvurudan üç ay önceki tarih olabilir. Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlarda ise edinim tarihi esas alınarak düzenlenmiş rapor istenir.

3-Tapu üzerinde yazan rakam değerleme raporundaki rakamdan düşük olamaz. Taşınmazın değerini tespit etmek için işlemin gerçekleştiği tarihteki efektif satış kuru dikkate alınır. Geçmiş tarihlerde alınan taşınmazlar için tapu tutarı ve değerleme raporundaki tutarın belirtilen tutarlardan yüksek olması gerekir.

4-Yeni Başvurularda satış bedeli tutarının bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dekontların mutlaka bankaya onaylattırılması gereklidir.

5-Edinilen taşınmaz eş, çocuk veya herhangi bir yabancı kişiye ait olamaz.

6-Eğer taşınmaz ipotekli alınıyor ise bedelin hesabında ipotek tutarı düşülecektir. Örnek olarak 250.000 usd tutarındaki taşınmazın üzerinde 100.000 usd tutarında ipotek var ise işlemin yapılması mümkün değildir.

Yapılan başvurular neticesinde tapu üzerine düşülecek şerh metni; “Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 20.maddesi kapsamında Türk vatandaşlığının kazanılması amacı ile edindiğim bu taşınmazı 3 yıl boyunca satmayacağımı taahhüt ederim”

Şerh düşüldükten sonra

1-Tapu Müdürlüğünce resmi senet

2-Değerleme Raporları

3-Bankalar tarafından onaylanmış dekontlar

4-Yabancıya ait kimlik belgesi

5-Adres iletişim bilgileri ile

Yabancı işler daire başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir