Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi nasıl kurulur ?-EVREN ÖZMEN

Tütün üreticisi, bundan sonra ürettiği tütünü yasal çerçevede, kaçak muamelesi görmeden, kendisinin de üyesi olacağı kooperatifleri aracılığıyla serbest bir şekilde satabilecek !!!

Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi en az kaç kişi ile kurulur ?

Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur.

Tütün Satış kooperatifleri

Tütün üretim ve pazarlama kooperatifinin çalışma bölgesi il mi ilçe bazında mıdır ?

 Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi için her ilçe bir çalışma bölgesidir. Ancak tütün üretim ve pazarlama kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma bölgesi, kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçeleri kapsayacak şekilde Bakanlıkça genişletilebilir.

Bir çalışma bölgesinde birden fazla kooperatif kurulabilir mi ?

Her çalışma bölgesinde en fazla bir kooperatifin kurulması esastır. Ancak gerekçeli olarak talep edilmesi halinde; Bakanlıkça, üretim kapasitesi, ekonomik ve sosyal şartlar göz önünde bulundurarak aynı çalışma bölgesinde birden fazla tütün üretim ve pazarlama kooperatifinin kuruluşuna izin verilebilir.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir