Özel Eğitim Kurumlarında Çevre ve Temizlik vergisi-EVREN ÖZMEN

Özel Eğitim Kurumlarında Çevre ve Temizlik vergisi-EVREN ÖZMEN

Özel Eğitim Kurumu” olarak faaliyet gösterdiği, okulda yıllık ortalama 400 öğrenciye hizmet verildiği, okul binası içerisinde bulunan yemekhanede ise öğrencilere yemek hizmeti verildiği belirtilerek hizmet bütünlüğü içerisinde aynı binada bulunan şirketiniz ve yemek hizmeti veren şirketin, ayrı ayrı çevre temizlik vergisi ödemesi gerekip gerekmediği ile çevre temizlik vergisinin eğitim kurumunda fiilen bulunan öğrenci sayısı üzerinden mi yoksa kontenjan üzerinden mi alınması gerektiği

pexels-photo-289740.jpeg

14 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin “6.DERECELER İNTİBAK VE İLAN” başlıklı bölümünde de, öğrenci sayısı ve yatak kapasitesi esas alınan binaların, yürütülen hizmetlerin bütünlüğü bakımından birlikte dikkate alınacağı, hizmet bütünlüğünün gerektirdiği bina gruplarının tek bina olarak değerlendirileceği, ancak, bunlardan hizmet bütünlüğü dışında kullanılanlar ile ayrı ayrı ya da bölümleri itibarıyla hizmet bütünlüğü içinde veya dışında başka kişiler tarafından kullanılan kurs, spor sahaları, yurt, büfe, kantin gibi bölümlerin ayrı bina olarak, dahil oldukları gruplar ve kriterler dikkate alınarak vergilendirileceği belirtilmektedir.

pexels-photo-265076.jpeg

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, öğrenci sayısı esas alınan binalarda hizmet bütünlüğünün gerektirdiği bina gruplarının tek bina olarak değerlendirilerek çevre temizlik vergisinin buna göre alınması ancak, bu binalardan hizmet bütünlüğü dışında kullanılanlar ile ayrı ayrı ya da bölümleri itibarıyla hizmet bütünlüğü içinde veya dışında başka kişiler tarafından kullanılanların ayrı bina olarak değerlendirilerek, dahil oldukları gruplar ve kriterler dikkate alınarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren binalara ait çevre temizlik vergisi tarifesine ilişkin grup ve derecenin belirlenmesinde kontenjan sayısına ilişkin bir belirleme bulunmadığından, özel eğitim faaliyeti gösterilen binalarda kapasite doluluğuna bakılmaksızın, mevcut öğrenci sayısı dikkate alınarak çevre temizlik vergisinin hesaplanması gerekmektedir.

 

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir