Kooperatiflere verilen hangi hizmetler için indirimli oranda katma değer vergisi uygulaması yapılabilir ? Mali Müşavir Evren özmen

Kooperatiflere verilen hangi hizmetler için indirimli oranda katma değer vergisi uygulaması yapılabilir ?-Mali Müşavir Evren özmen

info@ozmconsultancy.com

Bilindiği üzere 3065 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir. Bu madde çerçevesinde, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden önce alınmış ise KDV’den istisna tutulur. Bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa söz konusu işlere (% 1) oranında KDV uygulanır.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli KDV oranı (%1) uygulanabilmesi için;

– Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,
– İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
-Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile mal teslimleri, istisna ya da indirimli oran uygulamasından yararlanamaz. Dolayısıyla bu teslim ve hizmetlere genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Örneğin sadece hafriyat yapılması, sadece kooperatifin muhasebeci tutması, plan proje çizimi, peyzaj çalışmaları, maket yapımı, parselasyon ve aplikasyon çalışmaları gibi işler inşaat ve taahhüt kavramları içerisinde mütalaa edilmediği için istisnadan yararlandırmaları söz konusu olmayacaktır.

ekran-resmi-2016-12-24-14-20-33

Ek olarak her ne kadar tebliğde yer almasa da maliye bakanlığının vermiş olduğu muktezalar da oturuma başlanmış olmasının da indirimli oranda katma değer vergisi uygulamasına engel olacağı şeklinde görüşler mevcuttur.( 15.06.2015 İstanbul vergi dairesi 39044742-010.01-60685 numaralı özelgesi)

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir