Kooperatiflerde Seçimlerde nasıl kapalı oylama yaptırılır ?-EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Seçimlerde nasıl kapalı oylama yaptırılır ?-EVREN ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

Genel kuruldan en az 20 gün önce 1/10 ortak noterden seçimlerin ve genel kuruldaki diğer oylamaların gizli oy açık tasnif olarak yapılmasını talep etmekteyiz diyerek müştereken kooperatif merkezine ihtarname göndermesi gereklidir

Ekran Resmi 2018-04-05 23.26.41

Kooperatif genel kurullarında Oy kullanmanın Şekli:

Madde 35 – Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.

Ana sözleşme

  1. Genel olarak: Madde 48 – Genel Kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir. (Ek fıkra: 3/6/2010-5983/1 md.) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri hariç olmak üzere, ortak sayısı 500’den fazla olan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarındaki yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Kooperatiflerin organ seçimlerinde her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir. Anasözleşmelerin bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz

Error: Contact form not found.

 

2 thoughts on “Kooperatiflerde Seçimlerde nasıl kapalı oylama yaptırılır ?-EVREN ÖZMEN

    1. Ana sözleşmede yazılı usullere uyarak genel kurul öncesi zarfların hazırlanması gerekmektedir.Evren ÖZMEN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir