Kat Maliklerine ait ortak alanların kiralanmasının vergi kanunları karşısındaki durumu-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Kat Maliklerine ait ortak alanların kiralanmasının vergi kanunları karşısındaki durumu-EVREN ÖZMEN

Bilindiği üzere 634 Sayılı kat mülkiyeti kanununun tarifler başlıklı 2. Maddesinin b bendinde ortak yerlerin tanımı yapılmış olup, Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yer denilmektedir.

Ekran Resmi 2017-06-19 00.41.40

Ortak yerler tapu sicil tüzüğünün 26.maddesine göre malikleri payları oranında tescil edilir. Ortak alanların maliki sitede tapu maliki olan gerçek veya tüzel kişilerin tamamıdır.

Bu kapsamda site yönetim planı hükümleri kapsamında yönetim tarafından kiralanan ortak yerlerin, kiralanması sırasında dikkate alınacak vergisel sorumluluk aşağıdaki şekildedir.

Ortak yerlerin maliki , bağımsız bölüm sahipleri olması nedeni ile yönetim tarafından malikler adına elde edilen bu gelirler 193 Sayılı gelir vergisi kanununa göre gayrimenkul sermaye iradı kapsamında değerlendirilmekte olup site yönetimi adına ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmez.

 

Error: Contact form not found.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir