Sitelerde Yönetici Dışarıdan olabilir mi ?-EVREN ÖZMEN

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinde kat maliklerinin, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebileceği; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) deneceği hükme bağlanmış olup;

anılan Kanun’un 35. maddesinde, yöneticinin görevleri düzenlenmiş, maddenin (i) bendinde yöneticinin görevleri arasında kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi yer almıştır

-KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE YÖNETİM KURULU 3 KİŞİ OLABİLİR VEYA BİR KİŞİ DE OLABİLİR

-DIŞARIDAN OLABİLİR

shout_1515906769465

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir