18-25 Yaş arası kişilerin işe girişleri aynı gün yapılabilecek-EVREN ÖZMEN

TORBA TASARI YASALAŞTIĞI TAKDİRDE

MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

18-25 Yaş arası kişilerin işe girişleri aynı gün yapılabilecek-EVREN ÖZMEN

Sigortalı bildirimi ve tescili

MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

  1. a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar ile 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını doldurmamış sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

Ekran Resmi 2017-03-27 10.39.52

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir