Kat Mülkiyeti kanununa göre birden fazla evi olanın oy hakkı-EVREN ÖZMEN

Yasanın 31. maddesine göre her kat maliki arsa payı oranına
bakılmaksızın bir-tek oy hakkına sahip olup birden fazla bağımsız bölüm
sahibi de her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkına sahiptir. Ancak; yasa
koyucu genel kaideye bir istisna getirerek bağımsız bölümlerinin sayısı ne
olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı, bütün oyların üçte birinden fazla
olamayacağını hüküm altına alarak bu kişinin karar alınırken diğer maliklere
tahakkümünü önlemek istemiştir. Bu hükümlerin ışığı altında da tekli veya
gerektiğinde çiftli karar nisabının hesaplanması gerekir.
Kat malikleri kurulunun bir karar alabilmesi için önce yasaya uygun
toplanması gerekir. 30. maddeye göre kurul “kat maliklerinin” sayı ve arsa
payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar
verir. Toplantı nisabının oluşması için; katılanların arsa paylarının
toplamının 51’i geçmesi ve ayrıca katılanların sayısının da yarıdan fazla
olması gerekir. Her bağımsız bölüm ayrı kişilere ait ise yapılacak iş ve
nisap bellidir. Ancak bir kat maliki birden fazla bağımsız bölüme malikse
toplantı nisabının hesaplanmasında sayı olarak bir kişi mi yoksa malik olduğu
bağımsız bölüm adedi miktarınca mı yoksa en az kullanabileceği oy sayısı
kadar mı hesaba alınacaktır.calculator-calculation-insurance-finance-53621.jpeg

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir