KOOPERATİFE DUVAR KAĞIDI YAPMAK % 1 KDV-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[KDV.2/I/8/2016/20]-352150
 
26.09.2017

Ekran Resmi 2017-11-10 21.37.32
 
Konu: Konut Yapı Kooperatifine yapılan duvar kâğıdı uygulaması işinde uygulanacak KDV oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, malzeme ve işçilik birlikte yapılan “duvar kâğıdı uygulaması” işine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 12 nci sırasında konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

Anılan Kanunun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir.

Bu çerçevede, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden önce alınmış ise KDV’den istisna tutulmakta, bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa söz konusu işlere (% 1) oranında KDV uygulanmaktadır.

60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin 3.6.5.1. bölümünde; inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılan işler belirtilmiş ve burada belirtilmeyen inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamına girip girmediği hususunda Başkanlığımızdan görüş alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Kooperatifiniz tarafından malzeme ve işçilik birlikte yaptırılacak “duvar kâğıdı uygulama işinin” inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş istenilmiş ve söz konusu işin, inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, özelge talep formunuzda inşaat ruhsatı ve tapu senedinin kooperatifiniz adına olduğu ifade edilmiştir.

Buna göre, bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden sonra alınmış ise Kooperatifiniz tarafından malzeme ve işçilik birlikte taahhüde dayalı olarak yaptırılacak olan duvar kağıdı uygulama işinin inşaat taahhüt işi kapsamında % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir