Yönetim Planı ve aidat ilişkisi

Yönetim Planı Tapuya Tescil edilmeden aidat toplanabilir mi ?

İnşaat firmaları açısından markalı konut projelerinin konut ile beraber yaşam alanları sunması artık rekabet edebilmeleri noktasında zorunluluk haline gelmiştir. Ancak reklamlarda gördüğümüz yeşil alanlar, farklı büyüklükteki havuzlar veya fitness salonlarının bir işletme maliyeti olacağı da unutulmamalıdır. Konut teslimlerini müteakip bir kaç sene yüklenici firmaların bu maliyetlere katlanması, sitenin marka değerini kaybetmemesi ve satış sürecinde aksama olmaması için yapılan zorunlu maliyetler olarak adlandırılmaktadır. Aslında hepimizin bildiği gibi bu tip maliyetler inşaat firmaları tarafından satış fiyatına da eklenmektedir.

 

Sitenin yönetiminin oluşturulmasına müteakip, maliklerden aidat toplanabilmesi için ilk yapılması gereken bir işletme projesi hazırlanmasıdır. Konut teslimleri aşamasında henüz kat malikleri kurulu oluşmadığı için işletme projesini yüklenici firma ve arsa sahibinin beraber oluşturduğu geçici yönetim kurulu beraber hazırlamaktadırlar.

 

Hazırlanan bu işletme projesi mutlaka 634 Sayılı kat mülkiyeti kanununa ve tapuya tescilli yönetim planına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

 

Ancak konut teslimleri başlamasına ragmen tapuya henüz yönetim planı tescil edilmemiş ise aidat toplanabilir mi ? Toplanabilir ise hangi kriterler üzerinden toplanması gerekmektedir ?

 

Bilindiği üzere 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 17. Maddesine göre kat irtifakının kurulması ve en az 2/3 oturum şartı sağlandıktan sonra geçerli olmaktadır. Henüz bu aşamaya gelmemiş yerlerde kat mülkiyeti kanunu değil borçlar kanunu hükümleri geçerli olacaktır. Borçlar kanununun geçerli olması malikleri aidat ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz, aksine her malik onun adına yapılan güvenlik temizlik v.b. hizmetler için sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında ödeme yapmak zorundadır.

Daha detaylı bilgi için evrenozmen@ozmconsultancy.com

Saygılarımla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Milliyet emlak Dergisinde yayınlanan yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yönetim Planı Tapuya Tescil Edilmeden Aidat Toplanabilir Mi ?

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz