Temel Düzeyde Vergi Eğitimi Konuları

Temel Düzey Vergi Uygulamaları

•Giderler

•Bazı İndirim ve İstisnalar

•Yargıda Temyiz Mercii ile İlgili Son Düzenlemeler

 

Muhasebe Uygulamaları

•Sabit Kıymetler ve Amortisman

•Gelir-Gider Tahakkukları ve Karşılıklar

•Kredi ve Finansal Kiralama Hesapları

•Yabancı Faturalar

 

Pratik Vergi Avantajı Uygulamaları

•Özsermaye ile Finansman

•Diğer Pratik Vergi Planlama Araçları

 

Transfer Fiyatlandırması

•Temel Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları

•Grup İçi Hizmetler ve Dağıtım Anahtarları

•Emsal Bedel Tespiti

•Bazı Güncel Özelge ve Yargı Kararları

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz