Yönetim Planını değiştirirken Tapu müdürlüğü imza beyannamesi isteyebilir mi ?

Buna ilaveten bu tür yönetim planı değişikliği taleplerinde, tapu müdürlüklerince karar nisabının kontrolü dışında, kabulün sağlanma biçimi, toplantının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, imzaların ilgili şahıslara ait olup olmadığı, yöneticilerin usulüne uygun seçilip seçilmediğinin denetimi birimlerimizin görev alanına girmemektedir. Ayrıca 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 38. maddesine göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olduğundan, tüm bu konularla ilgili kat malikleri arasında çıkacak uyuşmazlıkların denetimi makamı 634 sayılı Kanun’un 33. maddesine göre yargı mercileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir