Site yönetimi giderlerini belgelendirmek zorunda mıdır ?

Vergi Usul Kanununa göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa, sattıkları mal veya yaptıkları işler için fatura vermek bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindeler.

Yukarıda sayılanlar dışında kalanların, satın aldıkları mal veya yaptırdıkları iş bedelinin 2015 yılı için 880 TL’yi geçmesi veya bedeli 880 TL’den az olsa dahi istemeleri halinde satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Fatura mecburiyeti sınırının altındaki satışlar ile yapılan işlerin bedellerinin ise perakende satış fişi veya yazar kasa fişi ile belgelendirilmesi gerekiyor.

Apartman yönetimleri yukarıda sayılan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçi, vergiden muaf esnaf sayılmadıklarından, fatura veya fiş almadıklarının tespiti halinde 2015 yılı için 40 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu cezanın kesilebilmesi için belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir