Aynı süre içerisinde beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmıŞ bir tarhiyat bulunmaması

Aynı süre içerisinde beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece
yapılmıĢ bir tarhiyat bulunmaması
Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, Tebliğin (4.1.) bölümünde belirtilen
süre içerisinde beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir
tarhiyat bulunmaması gerekmektedir. Söz konusu dönemler için bu mükellefler adına
ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunması halinde bu tarhiyatların
kesinleşme şartı aranmaksızın indirimden yararlanılamayacaktır.
Ancak, söz konusu dönemlere ilişkin olarak mükellefler adına ikmalen, re’sen veya idarece
yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da
düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması ve diğer şartların da
sağlanmış olması kaydıyla vergi indiriminden yararlanılması mümkün olacaktır. Bu
tarhiyatların yargı kararları, uzlaşma ve düzeltme hükümleri ile kısmen ortadan kaldırılması
durumunda ise indirimden yararlanılamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir