Kooperatif Müteahhit ihtarname

……………… NOTERLİĞİNE
-İHTARNAME-
İHTAR EDEN : ……..:………………
VEKİLİ : ……………………..
MUHATAP : ……………………..
KONUSU : İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu veya Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi
AÇIKLAMA :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Yaparak, inşaatı sözleşmeye ve projeye “önemli ölçüde” aykırı inşa ettiğiniz anlaşılmıştır. Böyle bir inşaatı müvekkilimin kabule zorlanması büyük bir haksızlık olur. Bu nedenle, müvekkilimin kabule zorlanamayacağı ölçüde kusurlu ve sözleşmeye (önemli ölçüde) aykırı olan inşaatı kabul etmediğimizi, yani sözleşmeyi bu nedenle feshettiğimizi bildiriyoruz. İnşaatın kabul edilemez ölçüde kusurlu imalatı siz yüklenicinin kusurlu davranışından kaynaklandığından, müvekkilimin uğradığı zararlarını isteme hakkını saklı tutuyoruz.
SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.
…./…./….
İHTAR EDEN VEKİLİ
……………… NOTERLİĞİNE
-İHTARNAME-
İHTAR EDEN : ……..:………………
VEKİLİ : ……………………..
MUHATAP : ……………………..
KONUSU : Ayıp Bildirimi
AÇIKLAMA :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
İnşaatı bugün müvekkilime teslim edince, müvekkilim yaptığı incelemede, doğrama, parke, mutfak dolapları, armatür ve fayans malzemesinin üçüncü sınıf olduğunu, asansörün garantisi, çalışma izni ve markasının olmadığını tespit etmiştir; oysa sözleşmede bütün bunların … marka ve birinci sınıf olacağı yazılıdır. Kombinin de … marka olması sözleşmede kararlaştırılmasına rağmen, isimsiz ve kalitesiz bir kombinin monte edildiği görülmüştür. Bu haliyle müvekkilim inşaatı kabul etmeyeceğini işbu ihbarnameyle size derhal bildirmekteyiz.
SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.
…./…./….
İHTAR EDEN VEKİLİ
……………… NOTERLİĞİNE
-İHTARNAME-
İHTAR EDEN : ……..:………………
VEKİLİ : ……………………..
MUHATAP : ……………………..
KONUSU : Sonradan Ortaya Çıkan Ayıpların Bildirimi
AÇIKLAMA :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
İki yıl önce teslim ettiğiniz inşaata çatlaklar meydana geldi. Baştan bunu anlamak mümkün değildi. Bilgisine başvurduğumuz mühendis, çatlağın, betonarmenin mevzuatın kabul etmeyeceği derecede kalitesiz olmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Bu durumu size derhal bildiriyoruz. Tedbir alın ve gereğini yapın. Bu konuda sizi uyarıyoruz.
SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.
…./…./….
İHTAR EDEN VEKİLİ
……………… NOTERLİĞİNE
-İHTARNAME-
İHTAR EDEN : ……..:………………
VEKİLİ : ……………………..
MUHATAP : ……………………..
KONUSU : Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Fesih
AÇIKLAMA :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Müvekkilimle muhatap arasında, inşaatın giderleri, başlangıçta, yaklaşık olarak belirlenmişti. Ancak inşaatın kararlaştırılan bedelle tamamlanmasının mümkün olmayacağının ve inşaatın yapım giderlerinin yaklaşık bedeli pek çok aştığının tespit edildiğini müvekkilime bildirmiştiniz. Müvekkilim bu rakamı baştan bilmiş olsaydı sözleşme yapmayacaktı. Bu nedenle;
A. Ücrette %20 oranında indirim yapılması gerekir. Bu konuda mutabık kalınmaması halinde;
B. Yaptığınız/tamamladığınız kısmın ücretini ödeyerek, sözleşmeyi feshediyoruz.
SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.
…./…./….
İHTAR EDEN VEKİLİ
……………… NOTERLİĞİNE
-İHTARNAME-
İHTAR EDEN : ……..:………………
VEKİLİ : ……………………..
MUHATAP : ……………………..
KONUSU : BK. md. 369’a Göre Sözleşmenin Feshi
AÇIKLAMA :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Tutum ve davranışınız nedeniyle sözleşmeyi feshediyoruz. Yaptığınız/tamamladığınız kısmın değeri ve tüm zararlarınız ödenecektir. Giderleriniz ve zararlarınız konusunda on gün içinde bir açıklama yapmanızı bekliyoruz, bildireceğiniz rakamın makul olmaması halinde mahkemeden tespit ettirerek tarafımıza bildirmeniz hususunu ihtar ederiz.
SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.
…./…./….
İHTAR EDEN VEKİLİ
……………… NOTERLİĞİNE
-İHTARNAME-
İHTAR EDEN : ……..:………………
VEKİLİ : ……………………..
MUHATAP : ……………………..
KONUSU : Cezai Şart İsteme Hakkının Saklı Tutulması
AÇIKLAMA :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
İnşaatı gecikmeli ve ayıplı olarak teslim ettiniz. Cezai şart isteme hakkımız dahil olmak üzere, sözleşmeden ve yasadan kaynaklanan haklarımızı saklı tutarak eseri kabul ettiğimizi bildiriyoruz.
SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.
…./…./….
İHTAR EDEN VEKİLİ
……………… NOTERLİĞİNE
-İHTARNAME-
İHTAR EDEN : ……..:………………
VEKİLİ : ……………………..
MUHATAP : ……………………..
KONUSU : İnşaatın Kusurlu/Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Ücrette İndirim Yapılması İhtarı
AÇIKLAMA :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
İnşaatı sözleşmeye ve projeye aykırı inşa ettiğiniz anlaşılmıştır. Böyle bir inşaatı müvekkilimin kabule zorlanması büyük bir haksızlık olur. Söz konusu aykırılık, inşaatın değerinde eksiklik meydana getirmiştir. Bu nedenle;
A. Aykırılığı otuz gün içinde gideriniz.
B. Aksi halde, eksiklik, aykırılık ve değer azalması oranında ücrette indirim yapılacaktır. Bunun sonucu olarak, %25 oranında olan değer azalmasını dikkate alarak, size arsa payı %25 oranında eksik devredilecektir. Önemle bildiririz.
SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.
…./…./….
İHTAR EDEN VEKİLİ

http://www.ilkerdumn.av.tr/makaleoku.aspx?id=306&/%C4%B0HTARNAMELER/ARSA%20SAH%C4%B0B%C4%B0N%C4%B0N%20Y%C3%9CKLEN%C4%B0C%C4%B0YE%20%C3%87EKT%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%C4%B0HTARNAMELER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir