Kooperatif Daire Teslimi

ÜKLENİCİ:
BÖLGE NO:
ADA NO:
BLOK TİPİ:
BLOK KAPI NO:
KAT NO:
KONUT NO:
KONUT SAHİBİ:
TESLİM TARİHİ:

………………. tarafından ………………..’da inşa ettirilen ve …………………………. aracılığı ile satışa sunulan konutlardan ………….. Bölgesi ……………. Ada ……. …. Blok ……… Kat ……. numaralı konutu yerinde görüp beğenerek, bitmiş durumu ile imza ettiğim gayrimenkul satış sözleşmesindeki esaslar dahilinde teslim aldım.

Söz konusu konutun oturmaya ve kullanmaya müsait bir durumda, eksiksiz olduğunu ve görülen hiçbir kusurunun bulunmadığını görüp, tetkik ederek kabul ettiğimi beyan ederim.

Konut seçim tutanağı eki olan mahal listesinde yazılı olan tüm tesisat ve demirbaşları vb. yeni ve çalışır durumda teslim aldım.

Teslim aldığım konutun bulunduğu binadaki ve parseldeki müşterek yerlerin tesis ve tesisatlarını söz konusu konut ile birlikte noksansız ve kullanılmaya müsait bir durumda teslim aldığımı, ayrıca herhangi bir eksik nedeniyle ileride hiçbir hak iddiasında bulunmayacağımı kabul ve ikrar ederek …../…../2015 tarihinde mahallinde (…) nüsha tanzim olunan işbu tutanağı birlikte imzaladık.

TESLİM EDEN
TESLİM ALAN

MÜTEAHHİT
MÜŞAVİR
KONUT ALICISI
İSİM SOYAD
İMZA

TESLİM ALANIN

ADRESİ / TEL.

Konutumu, konut amacı dışında kullanmayacağım.

Tebligat adresimdeki değişikliği yazılı olarak ……………….. Bankası ………………… Şubesi’ne ve Yönetime bildireceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir