osblerde 1 temmuzdan sonra vergi istisnaları

01 Temmuz 2017 tarihinde kabul edilen 7033 sayılı kanunla OSB’lerin vergi ve harçla ilgili hükümleri aşağıda özetlenmiştir.
1-Madde 7-Damga vergisi istisnası:
OSB tarafından katılımcılara arsa tahsisi ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden istisna kapsamına alınmıştır .
2-Madde 8-Harç istisnası:
Gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, tapu tahsis şerhleri, devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği harçtan istisna edilmiştir .
3-Madde 10-Emlak vergisi istisnası:
OSB’lerde yer alan binalar kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden istisna edilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir