KOOPERATİFLERDE HASILAT PAYI ÖDEMELERİNDE SON DURUM 2017-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde başvurunuzun Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde; İrtifak hakkı verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının kooperatifince üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; kooperatifinizden brüt kiranın binde biri oranında, kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden binde bir oranında ayrıca pay alınır.
Buna göre anılan Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde başvurunuzun Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde; kooperatifinizin brüt kiranın binde biri, kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden binde bir oranında oranında hasılat payı alınacak olup, başvurunuzun uygun görülmemesi halinde de ise yürürlükteki irtifak hakkı taahhüt senedinin 5. Maddesi uyarınca kooperatifinizin brüt kiranın %25’i, kiracıların ise toplam yıllık hasılatın %1’i oranında hasılat payı bedelinin idaremize yatırması gerekmektedir. ekran-resmi-2016-11-29-21-30-06

İlgili mevzuat uyarınca hak lehtarı ve kiracılara ait olan yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili defterdarlığa verilir ve kira/hasılat payları aynı süre içerisinde ilgili muhasebe birimine yatırılır.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz