Kooperatiflerde Hesap Tetkik Komisyonu nasıl kurulur ? Mali Müşavir Evren Özmen

Ekran Resmi 2017-04-06 21.04.19

İlgi       :  23.12.2003 günlü 84473 sayılı yazınız.

İlinizde kurulu “S.S. ………….. Konut Yapı Kooperatifi’nin 29.06.2003 günü yapılan genel kurul toplantısında seçilen hesap tetkik komisyonu üyelerinin çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladığı, ancak raporu doğrudan genel kurula sunacakları gerekçesiyle yönetim kurluna teslim etmediklerinden bahisle komisyonun böyle bir yetkisinin olup olmadığı konusuna ilişkin Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istemini içeren ilgi yazınız ve eki incelenmiştir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda, Hesap Tetkik Komisyonunun görev ve yetkilerini düzenleyen maddelere yer verilmemekle birlikte, hesap tetkik komisyonu genel kurul tarafından seçildiğine göre, genel kurulca, komisyona verilen inceleme görevinin kapsamı doğrultusunda hareket edilerek sonuçlarının yine bir raporla genel kurula sunulabileceği ve hesap tekkik komisyonunun düzenleneceği raporu yönetim kuruluna vermeye zorlanamayacağı düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir