TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA SİGORTA İŞLEMLERİ

 

vergi dairesi

-Dönüşüm tarihine kadar olan kazancın vergilendirilmesi için nev’i değiştirme tarihi itibariyle(tescil tarihi) çıkarılacak olan Limited Şirkete ait Bilanço ve Kar/zarar cetveli Kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte 15 gün içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bu dönem kazancının tespitinde geçici vergi açısından açıklanan nispetler dikkate alınarak yeniden değerleme yapılarak kıst dönem amortisman ayrılır.

 

-Anonim şirket ise nev’i değiştiren Limited şirkete ait tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine dair bir taahütnameyi Kurumlar Vergisi beyannamesi ile birlikte ve aynı sürede bağlı bulunduğu vergi dairesine verir.

sgk

ona ait işyerlerinin de el değişikliğine tabi tutulması ve en geç, şirket yetkili kurulunun nev’i değişikliği, bölünme veya birleşmeye ilişkin kararının Ticaret Sicili’nde tescil edildiği tarihte el değişikliğine ilişkin devir bildirgesinin ilgili sigorta müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir