Genel kanuni yedek akçe nasıl hesaplanır ?

1. Genel kanuni yedek akçe
MADDE 519- (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek

akçeye ayrılır.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz