kooperatifi zarara uğratan yönetim kurulundan bu zararı tanzim etmek için ilk genel kurul gündemine bu konuda madde eklenmek zorundadır-EVREN ÖZMEN

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin ve memurlarının kooperatife vermiş olduklan zararlarIn tespit edilmesi halinde, bu zararın ilgili kişilerden istenmesi ve tahsil edilememesi durumunda yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konularak görüşülmesi hususuna raporda yer verilir. (2) Genel kurulca zarar\arın ilgililerden tahsil edilnesine karar verilmesi halinde, 1 l63 sayılı Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi yollamasıyla gidilen Türk Ticaret Kanununun 553 üncü ve 555 inci maddeleri kapsamında ilgililerin hukuki sorumluluğuna gidilmesine yönelik kooperatife talimat verilmesi hususuna raporda mutlaka yer verilmelidir

Ekran Resmi 2017-03-26 23.36.30

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir