Kooperatif Başkanı Sorumluluğu, Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin vergi sorumluluğu,Kooperatif başkanının yetkileri

Evren ÖZMEN-Mali Müşavir

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre; kooperatifler tüzel kişiliği haiz olup, Türk Ticaret Kanununun 136 ıncı maddesinde Kooperatiflerin ticaret şirketi olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen ana sözleşmelerinde tayin edilen kanuni temsilciler, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi gereğince sorumlu olacaktır.

Özmen Danışmanlık-Ataşehir-Evren ÖZMEN.png

Bu itibarla, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35.maddesine göre adı geçen Kooperatif hakkında yapılan takibat sonucunda, Kooperatifin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağının, Kooperatifin kanuni temsilcilerinin mal varlığından tahsili yoluna gidilmesi, sonuç alınamadığı takdirde ise ortaklara başvurulabilmesi için;

-adı geçen Kooperatifin iflasına, dağılmasına ya da dağıtılmasına karar verilmesi

-Kooperatifin tasfiyesinden sonra mal varlığının borçlarını ödemeye yetmediğinin anlaşılması gerekmekte olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine istinaden adı geçen Kooperatifin anasözleşmesinde ortakları için belirlenen sorumluluk durumlarına göre, kooperatifin vergi borcundan dolayı ortaklara da müracaat edileceği tabiidir.

Diğer Sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz ?

info@ozmconsultancy.com

 

Kooperatiflerde muhasip üyenin görevleri nelerdir ?

Kooperatif başkanı sorumluluğu

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin vergi sorumluluğu

Kooperatif yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesi örneği

Kooperatif yöneticilerinin hukuki sorumluluğu

Kooperatif başkanının yetkileri

Kooperatif başkanı olma şartları

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sigortalılığı

3 thoughts on “Kooperatif Başkanı Sorumluluğu, Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin vergi sorumluluğu,Kooperatif başkanının yetkileri

  1. S.s konut yapı kooperatifi başkanıyım.benden önceki başkan koop u çok zarara uğratmış.teklifsiz iş vermiş yüksek meblağalara iş yaptırmış kardeşi ve babasını işe almış kimseye sormadan ailecek kredi çekmiş ve karar defterine yazmış uyenin yerine imza atmiş toplamis oldugu kayit disi paralari yemis vs nedenlerle hangi maddelerden suçlama yapayım yardımcı olursanız sevinirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir