Zarar eden kooperatiflerde risturn istisnası

5. Dönemin Zararla Kapanması Halinde Risturn istisnası Uygulanamaması: Kooperatifler Kanununun 38. madde ve 5 ve 6. fıkra hükümleri aynen şöyledir: Kooperatiflerin… «Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde, açık, yedek akçelerden ve bunların kafi gelmemesi halinde, ek ödemelerle veya ortak sermaye paylarıyla karşılanır. Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz». Genel dönem sonucu zararlı olmasına rağmen ortaklara yine de bir dağıtım söz konusu olursa bu tutarların menkul sermaye iradı niteliğinde olacağı kamsındayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir