Ödenmeyen risturnler vergiden düşebilir mi

Risturn istisnasının uygulanacağı dönem, kazancın doğduğu dönemdir. Fiili ödemenin bir sonraki dönemde yapılmış olması sonucu etkilemeyecektir. Uygulamada risturnların kooperatif yöneticilerince saptanmış olmasına rağmen fiilen ödenmemesi veya ortaklar tarafından talep edilip alınmaması durumu ortaya çıkabilir. Bu durumlarda alınmayan risturnların, eğer kooperatif muafiyet şartlarından yararlanmıyorsa, vergi matrahına dahil edilmesi gerekecektir. Ödenmeyen risturnların hangi yıl matrahına dahil edilip vergileneceği konusunda yasal bir belirsizlik vardır. Genel olarak önerilen yöntem, beyanname verme süresinin sonuna kadar talep edilmeyen risturnların vergi matrahına dahil edilmesi şeklindedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir