TOPLANTI NİSABI SAĞLANAMAMASI HALİNDE HAZIRLANACAK ERTELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİevren öZmen 

TOPLANTI NİSABI SAĞLANAMAMASI HALİNDE HAZIRLANACAK ERTELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİ
 
ERTELEME TUTANAĞI
S.S. ……………………….. Kooperatifinin olağan/olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere…………..günü saat………’da Bakanlık Temsilcisi ………………………ile birlikte………………………………………………..adresinde hazır bulunuldu.
Toplantıya ilişkin çağrının;……… ortağa elden imza karşılığı, ..………….. ortağa …… ..…….Postanesindenden ………………….. tarihinde Tahüütlü mektupla tepliğ edildiği ve ayrıca ………………..gazetesinin …………günü nüshasında yayımlandığı, bir saat beklenildiği halde kayıtlı …………….. ortaktan …………..ortağın asaleten ve ……………..ortağında vekaleten olmak üzere, sadece toplam ……….. ortağın geldiği, buna göre toplantı için gerekli nisabın sağlanamadığı, belirlenmiştir.
Çağrı uyarınca, ……….. günü saat ………’de ………………..adresinde ikinci kez yapılmak üzere toplantı ertelenmiştir. …./…./2011
 
Bakanlık Temsilcisi Yön.Kr. Bşk. Yön.Kr.Bşk. Yrd.
 
 
Denetçi Denetçi
 
 
 
 
Not: Bu Tutanak iki nüsha olarak hazırlanacaktır.
Tutanağın hazır bulunan ortaklarada imzalatılmasında fayda vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir