Kooperatiflerde nisap olmaması durumunda toplantı erteleme, tehir tutanağı Örneği -Mali Müşavir Evren özmen

 TEHİR TUTANAĞI

 

 

 

………………………. Kooperatifinin   olağan genel kurulu toplantısı için ilan ve duyurusu yapılan …..… / …..… / 2010 tarihinde ………………….….… günü, Saat : ….… , …….’da toplantı yeri olan ……………………………………………..…………………………..……. adresine, ……. Bakanlığı Temsilcileri ……………………………….. , ……………………………….. ’ın hazır bulundukları, toplantı ilan ve duyurularının kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı, odanın kooperatifin genel kurul toplantısına iştirak etmesi gereken ………………….. kayıtlı üyeden …………….. üyenin toplantı yerine geldiği, 1163 sayılı Kanunun …’inci maddesinde öngörülen toplantı çoğunluğunun sağlanamadığı tesbit edilmiştir.

İlan gereği; ikinci toplantının …..… / …..… / 2010 tarihinde ………….……. günü, Saat : …..… , ……..’da …………………………………….………………………………. adresinde yapılmak üzere işbu olağan genel kurul toplantı tehir tutanağı düzenlenmiş ve imzalanmıştır.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir