Sulama Kooperatiflerinde Kar Dağıtımı yapılması için Gereken iş ve işlemler nelerdir ?

Detaylı Bilgi için

info@ozmconsultancy.com

 

GELİR-GİDER FARKLARI VE BÖLÜNMESİ: Madde 44- Kooperatif münhasıran ortakları ile işlem yapar. Ortaklarla işlem sonucu müspet veya menfi gelir-gider farkları meydana gelir. Müspet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki oranlar üzerinden bölünür. a) % 10 yedek akçeye, b) % 5 Yatırım ve geliştirme fonuna, c) % 8 Sosyal hizmetler fonuna, d) % 7 Birlik ve merkez birliğe yardım fonuna (Birlik ve merkez birliğine ortak olunması halinde) e) % 70 Risturn (ortakların işlemleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır) Müspet gelir-gider farkından, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine pay ayrılamayacağı gibi ortaklara sermaye üzerinden kazanç da verilmez. Ayrılan yedek akçeler, kooperatifin çalışma anında veya dağıtılmasında ortaklara dağıtılmaz. Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farklı menfi olduğu takdirde, açık yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır. Menfi sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir