Kooperatif Genel Kurul Tescil

Ekran Resmi 2015-12-13 08.58.09
Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

1- Dilekçe

(Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter Onaylı -2 nüsha)

3. Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

4. Genel Kuruda yönetim kurulu seçimi var ise; Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair Yönetim Kurulu Kararı ( 2 adet noter onaylı)

5. Temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyanı ( Tescil Talepnamesi)

6. Genel kurul toplantı gündemi

7. Hazirun cetveli

8. Bakanlık temsilcisi raporu ve bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

9. Bilanço, Gelir – Gider Tablosu

10. Denetim – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir