Kat Malikleri Kurulu Kararı alındığından itibaren hüküm ifade eder. Bunun tebliğine gerek yoktur. Yetkili mahkemece iptal edilmedikçe hükmünü icra eden 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun 37. maddesine göre Kat Malikler Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İİK.nun 68. maddesinin 1. fıkrasında yazılı belirtilen belgelerden sayılır.

Kat Malikleri Kurulu Kararı alındığından itibaren hüküm ifade eder. Bunun tebliğine gerek yoktur. Yetkili mahkemece iptal edilmedikçe hükmünü icra eden 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun 37. maddesine göre Kat Malikler Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İİK.nun 68. maddesinin 1. fıkrasında yazılı belirtilen belgelerden sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir