KOOPERATİFTEN AYRILAN ORTAĞA YAPILACAK ÖDEME NASIL HESAPLANIR-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 17/1. ve dosyada mevcut davalı kooperatif anasözleşmesinin 15.maddeleri hükümleri gereğince, kooperatiften ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, (aynı Kanunun 17/2. maddesi uyarınca kooperatifin mev- cudiyetini tehlikeye düşürecek olması nedeniyle iade ve ödemelerin gecik- tirilmesine ilişkin bir genel kurul kararı alınmış olmamak koşulu ile) ay- rıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep hakkını haizdir.” hükmü verilmiştir (Yar- gıtay 11.Hukuk Dairesi, 2000)

Ekran Resmi 2015-12-06 12.09.08
Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir