Anonim Şirketlerde Sır saklama yükümlülüğü-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

TTK m. 562/7, TTK m. 527’deki sır saklama yükümlülüğüne aykırı davrananların TCK’nın “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” başlıklı 239. maddesi hükümlerine göre cezalandırılacağını düzenlemiştir. Söz konusu hüküm uyarınca,  anonim şirkette görevleri dolayısıyla defter ve belgeleri inceleyenler öğrendikleri iş ve işletme sırlarını yetkisiz kişilere vermeleri ya da kamuya ifşa etmeleri durumunda şikayet üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

Ekran Resmi 2016-01-19 08.01.02

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir