KOOPERATİF NEDİR ?

Kooperatif, ortak ihtiyaçlarının (mal ve hizmet tedariki, kendi ürün ve hizmetlerini pazarlama, istihdam yaratma, vb..) tatminini araştıran gerçek veya tüzel kişilerin bir birlik/dernek yoluyla sahip oldukları bir işletmedir.

Rapor Kooperatif
Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz