Kooperatiflerde konut bedellerinin ödenmesi-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Konut Bedellerinin Ödenmesi :

Madde 63- Ortağın, bu anasözleşmenin 21’inci maddesi uyarınca yatırdığı paraların toplamı, konutun kesin maliyet bedelinden indirilerek geri kalanı genel kurulca kararlaştırılan taksitlere bağlanır. Bu taksitler için ortaklardan bono alınır.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz