KOOPERATİFLERDE TESCİL VE İLANAN EDİLECEK HUSUSLARA İLİŞKİN BEYANNAME-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK-ÖZMEN DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK

KOOPERATİF KURULUŞU SIRASINDA PROFESYONEL DESTEK ALMAK İÇİN

info@ozmconsultancy.com

Konut yapı kooperatifleri

TESCİL VE İLANAN EDİLECEK HUSUSLARA İLİŞKİN BEYANNAME

 1. Şirket Sözleşmesindeki imzaların noter onay Tarihi: 20/07/2014
 2. Kooperatifin Amacı: Ortaklarının Eğitime yönelik ihtiyaçlarım sağlamak ve

  eğitim hizmetlerini pazarlamak,

 3. Kooperatifin Konusu: Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun

  olarak alt yapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut

  yaptırır.

 4. Kooperatifin Süresi (varsa): 15 yıl
 5. Kooperatifin Unvanı : S.S,,,,,,,,,,,,Kooperatifi
 6. Kooperatifin Merkezi: Ankara
 7. Kooperatifin sermayesi 13.000 TL olup, bunun nakdi

  kısmına karşılık 3.250 TL’si ödenmiştir. Her ortaklık payı ise

  100 TL’dir.

 8. Ortaklık payı belgeleri her ortağın adına yazılıdır.
 9. Kooperatif ilk genel kurula kadar 10. maddede adı geçen yönetim kurulu

  üyelerince, ilk genel kuruldan soma ise seçilecek, yönetim kurulu üyelerince

  temsil edilecektir.

 10. Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili olan kimselerin ad ve

  soyadları: …………………………., …………………, ………………………….

 11. Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yolu ile yapılır.

  Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığı yapılması da mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir