Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkma Hakkı- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Ortaklıktan Çıkma Hakkı

Kooperatifler Kanununun 10 uncu maddesi her ortağın kooperatiften çıkma hakkının bulunduğunu ve ortağa tanınan bu hakkın hiçbir şekilde kooperatif yönetim kurulu veya genel kurul kararıyla ya da ana sözleşmeye konulacak bir hüküm ile engellenemeyeceğini hükme bağlamıştır. Ancak, çıkma sonucu kooperatifin mevcudiyeti (mali durumu) tehlikeye düşecekse ayrılmak isteyen ortaktan kooperatifin belli bir tutarda tazminat isteneceği konusunda kooperatif ana sözleşmesine hüküm konulabilir. Buna göre ortaklıktan çıkmak isteyen ortak gerekli prosedürleri yerine getirmek şartı ile ortaklıktan çıkabilir. Kooperatifler Kanunu’nun 11 inci maddesinde ortakların kooperatiften çıkma haklarının ana sözleşmede belirtilmek suretiyle en çok beş yıl için sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Buna göre ana sözleşmede ortağın ortaklıktan çıkma isteğine bir sınırlama getirilmişse ortak o süre dolmadan ortaklıktan çıkamaz. Kanunda da belirtildiği üzere bu süre en fazla 5 yıl olarak belirlenebilir.

Rapor Kooperatif

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir