KOOPERATİF ORTAKLARININ Bilgi Edinme ve Örnek İsteme Hakkı- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Bilgi Edinme ve Örnek İsteme Hakkı

Kooperatifler Kanununun 24 üncü maddesine göre, kooperatif ortaklarının bilgi edinme ve bazı belgelerden örnek isteme hakkı vardır. Buna göre aşağıdaki belgeler her yıl ortakların incelemesi için hazır bulundurulur.

  •   Yönetim kurulunun gelir gider farkının dağıtımıyla ilgili önerilerini içeren yıllık

    çalışma raporu

  •   Bilanço
  •   Gelir gider farkı hesabı
  •   Denetçilerin Kooperatifler Kanunu’nun 66. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri

    rapor

    Yukarıda sayılan belgeler, yıllık olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile ortaklarca incelenebilir. Bu belgeler kooperatif merkezine ve varsa şubelerinde ortakların incelemesi için hazır tutulur. Genel kuruldan 15 gün önce incelemenin başlaması, ortakların genel kurulda oy kullanırken bu konularda bilgi sahibi olmasının ve sağlıklı oy kullanmasının sağlanması içindir. Ayrıca isteyen ortaklara yönetim kurulu tarafından bilanço ve gelir gider hesaplarının birer örneğinin verilmesi zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir