Kooperatiflerde Ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin yönetim kurulu kararı örneği-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR- ÖZMEN DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK

Karar No : 18 Karar Tarihi : 10/11/2013 Toplantıda Hazır Bulunan Ortaklar:

Kooperatifimizin ortağı …………………..2013 yılı Mart-Ağustos aylarına ait toplam 2.400 (ikibindörtyüz) TL aidatım toplam 6 ay geciktirmesi nedeniyle kendisine Ankara 15. Noterliği aracılığıyla gönderilen ve 29/09/2013 günü tebliğ edilen 27.09.2013 tarihli ve 2548 sayılı ilk ihtarname ile on beş gün içinde borçlanın ödemesi istenmiştir.

Kendisine tanın bu süre içerisinde borcunu ödemediğinden Ankara 15. Noterliği aracılığıyla 03.10. 2013 tarihli ve 2684 sayılı ikinci ihtarname gönderilerek bir ay içinde borçlanın ödemesi gerektiği bildirilmiştir. Ancak, 05.10.2013 günü tebliğ edilen bu ikinci ihtarname ile tanınan bir aylık süreye rağmen borçlarım ödemediğinden Kooperatifler Kanunu’nun 27. ve ana sözleşmenin…. maddesi hükümleri uyarınca ………………….ortaklıktan çıkarılmasına ve bu durumun kendisine tebliğ edilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan 2. Başkan Üve

İmza İmza İmza

Şekil 2.7: Ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin yönetim kurulu kararı örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir