Kooperatif kuruluşu ticaret sicil dilekçesi-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN-ÖZMEN DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK-ATAŞEHİR İSTANBUL

…………TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA

Ankara ………………Müdürlüğü’nün 20.08.2011 günlü 3975 sayılı onayı ile kuruluşuna izin verilin S.S. ……………… Kooperatifine ait evraklar ekte sunulmuştur.

Kooperatifler Kanununun 3 üncü maddesi gereğince, kooperatifimizin tescil ve ilanının yapılmasını arz ederiz.

S.S ……………. Koop. Yönetim kurulu üyeleri ya da vekili

ADRES : ……………………………………………….. …………………/ANKARA

EKLER :
1. Anasözleşme (3 adet onaylı)
2. Bakanlık izin yazısı
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),
4. Yönetim kurulu imza sirküleri
5. Kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri
6. Kuruların ikametgah belgeleri
7. Oda kayıt beyannamesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir