KOOPERATİF KURULUŞU SIRASINDA Tescil talebi için verilecek bu dilekçeye eklenecek belgeler şunlardır:-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN-ÖZMEN DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK

PROFESYONEL DESTEK ALMAK İÇİN info@ozmconsultancy.com

Kooperatifmuhasebesi

Tescil talebi için verilecek bu dilekçeye eklenecek belgeler şunlardır:

  •   Anasözleşme: Kooperatifin tescili için ticaret sicili Müdürlüğüne iki adet anasözleşme verilir. Anasözleşmenin noterden tasdikli olması ve izin merciinin kuruluş izni verdiğine ilişkin şerhini taşıması gerekir.
  •   Bakanlık izin yazısı: Kooperatifin kuruluşuna ilişkin alınan izin yazısının aslı sicil Müdürlüğüne verilir.
  •   Taahhütname
  •   Yönetim kurulu imza sirküleri
  •   Kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri
  •   Kurucuların ikametgâh belgeleri
  •   Oda kayıt beyannamesi
  •   Yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri (örnekleri): Kooperatifin kuruluşu

    sırasında, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak olan yönetim kurulu üyeleri anasözleşmeyle atandıklarından, bunların ad ve soyadları ile ne şekilde imza edeceklerine ilişkin imza sirküleri de dilekçe ekinde ticaret sicili Müdürlüğüne verilir (Şekil 1.5). İmza sirkülerinin noter tasdikli olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir