Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı 2015

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı

           AMASYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

 İlan Metni:

Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanıp, 17/10/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan “Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi” çalışması yapılarak, uygulamaya konulacaktır.” ve “Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilecektir.” Yine “Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.” Bu faaliyetler kapsamında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kooperatiflerle ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen müşterek çalışmalar sonucu “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP)” hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanıp “Yaygın Eğitim Programları” bölümünde “Programlar ve FOET Kodları” altında “Muhasebe ve Finansman” alanında yayınlanarak yurt genelinde uygulanmasına başlanılmıştır.

Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesini amaçlayan bu Programdan; kooperatif ortakları ile kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir.

KOOP-GEP eğitimlerine katılmak isteyenlerin, il veya ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az on iki başvuru gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce Halk Eğitim Merkezlerine iletmeleri eğitimlerin ivedilikle başlaması noktasında faydalı olacaktır.

Söz konusu Program kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatifin veya kooperatif üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekânlarda da verilebilecektir.

Program eğiticileri olarak; üniversitelerin başta iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile hukuk fakülteleri olmak üzere diğer fakültelerinde veya yüksek okullarında kooperatifçilik alanında ders veren öğretim görevlileri belirlenebileceği gibi, muhasebe ve finansman alanında eğitim almış öğretmenler ya da bu alanlarda sektör deneyimi olan meslek elemanları da görevlendirilebilir.

Eğitim süresince devam zorunluluğu bulunan Program sonunda edinilen bilgiler sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika (Kurs Bitirme Belgesi) verilecektir.

Bu çerçevede, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini artırarak kaliteli yönetim anlayışını yerleştirmek temel bir zorunluluk haline gelmiştir.

Eğitimlerle ilgili olarak detaylı bilgiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü “http://koop.gtb.gov.tr” internet adresinin “Bilgi Bankası” bölümünde yer alan KOOP-GEP sayfasından ulaşabilinir. Programa katılmak isteyenler, “Program İçeriği”, “Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Ön Kayıt Formu”, “Örnek Ders Programı”, “KOOP-GEP Eğitim Kitabı” ve “Örnek Kurs Bitirme Belgesi”ne buradan erişebilirler.

Bu kapsamda, kooperatiflerin kurumsallaşmasında zorunluluk arz eden KOOP-GEP eğitimlerinin ilimiz genelinde verimli bir şekilde uygulanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmesi önem arz etmektedir.

                                                                                                                            Ahmet AKBAY

                                                                                                                               İl Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir