Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KOOP-GİR)

Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KOOP-GİR)

Proje Adı “KOOPERATİF GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM PROJESİ” (KOOP-GİR)
Projenin Tanımı Kooperatif kurulmasına önderlik edebilecek kişileri harekete geçirebilmek amacıyla kooperatif girişimciliği eğitimi verilmesi
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi Başlama Tarihi   : 17/10/2012
Bitiş Tarihi          : Süresiz 
 1. Projenin Başlatılma Gerekçeleri
  1. Toplumda bazı kooperatif modelleriyle ilgili olumsuz bir imaj olması,
  2. Girişimcilerin kooperatif çatısı altında örgütlenmelerinde görülen isteksizlik,
  3. Kadınların girişimcilik ve ekonomiye katılım konusunda erkeklerden geri planda durması, ekonomik hayatta kadınların gereğince yer alamaması,
  4. Atıl işgücünün ve küçük sermayenin ekonomiye kazandırılmasında yaşanan güçlükler,
 2. Projenin Amacı 

1. Kooperatif işletmelerle ilgili farkındalık yaratılması,
2. Kooperatifler aracılığıyla küçük sermayenin ve atıl işgücünün ekonomiye katılımının sağlanması,
3. Kooperatifçilik hareketinin yayılması sağlanarak demokratik yönetim anlayışının toplumda yerleşmesine aracılık edilmesi,
4. Kooperatif örgütlenmeler aracılığıyla istihdamının arttırılması,
3-  Proje Amacına Ulaşma Aşamaları

 1. Pilot olarak seçilen illerde eğitim yapılacaktır.
 1. Pilot illerde yapılacak eğitimler sonrasında şekillenecek olan eğitim programı ve materyallerine göre tüm illerde eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

4- Projenin Gerçekleştirilmesi Durumunda Elde Edilecek Çıktılar 

 1. Projenin hayata geçirilmesinin sonucunda atıl işgücünün ekonomik-sosyal hayata katılmalarına fırsat oluşturulacaktır.
 1. Dar gelirli kişilerin ek gelir elde ederek özgüvenlerinin yükseltilmesine yardımcı olunacaktır.
 1. Bölge ve ülke istihdamına katkıda bulunulacaktır.
 1. Ortak çalışma kültürünün gelişmesine imkan sağlanacaktır.
 1. Kooperatifler aracılığı ile demokratik anlamda yönetim hakkında tecrübe sahibi olunacaktır.

5- Proje Faaliyetlerinde Uygulanacak Yöntem, Teknik ve Kullanılacak Araçlar 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu bu projede Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ticaret Odaları, Yerel İdareler (Kaymakamlıklar, Belediyeler vs.), DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği), Kooperatifçilik Kurumu, Üniversiteler gibi ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanacaktır.
6- Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının 2.2 No’lu eylemi çerçevesinde; sadece kooperatif kurabilecek girişimcilere yönelik değil, kooperatif kurulmasına önderlik edebilecek toplumdaki kanaat önderlerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yoluyla dolaylı yoldan da kooperatifçilik potansiyeli bulunan alanlarda vatandaşlarımızın kooperatif çatısı altında örgütlenerek refah seviyelerinin artırılması sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir