Dairede oturmamak aidat ödememeyi sağlar mı ? evren özmen danışmanlık

Kat Mülkiyeti Kanununun 17.maddesinin son fıkrası hükmüne göre, kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerin yönetiminde, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa bile yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin 2/3`ü kullanılmaya başlanılmış ise, Kat Mülkiyeti Kanununu hükümlerinin uygulanması mümkün ve gereklidir. Anayapıda yapı kullanma izninin henüz alınmamış olması, yukarıda açıklanan fiili koşulların gerçekleşmiş olması kaydıyla yönetimde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Öte yandan Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesi 1.fıkrası (c) bendi uyarınca Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi gereken anagayrimenkulde kat malikleri ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünü kullanmamak suretiyle ortak gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir